VRIJE LAGERE SCHOOL LEDE

PLANNETJE
PLANNETJE

Vrije Lagere School Lede is gelegen op de Kasteeldreef 63-65 te Lede, dit is in de directe omgeving van de Vrije Kleuterschool op de Kluisberg, slechts 4 min. te voet.

Dit is eveneens een autonome school maar we werken in nauw verband voor talrijke activiteiten van derde kleuterklas-1ste leerjaar samen, dit om de overstap naar de Lagere School zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

Meer info op: www.vrijelagereschoollede.be